Welkom bij de Vrienden van de Natstraat

De Stichting “Vrienden van de Natstraat” is een stichting, die is opgezet door familieleden van de bewoners van de Van der Natstraat 1-4, te Rijsburg, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, vallend onder ‘s-Heerenloo Zorggroep.

Het doel van deze stichting is het aanschaffen, onderhouden en beheren van een rolstoelbus voor de cliënten van de Natstraat. Zo ontstaat er meer bewegingsvrijheid voor de cliënten dan in de huidige situatie, waarin men afhankelijk is van taxivervoer.

Met de aanschaf van een eigen rolstoelbus voor de bewoners van de  Natstraat zal het bewegingsgebied voor uitstapjes vele malen groter worden en zal de afhankelijkheid van anderen veel minder worden.

In en met de samenleving, dat is wat de bewoners van de Natstraat graag willen, met behulp van uw hulp kunnen wij dit mogelijk maken.

Wie zijn de bewoners van de Van der Natstraat?

De twee woningen aan de Natstraat bieden een woonplek aan volwassenen (leeftijd 21 tot 75 jaar) met een matige tot ernstige verstandelijke- en of lichamelijke beperking. De meeste bewoners kunnen zich verbaal uitdrukken. Sommigen kampen met een visuele beperking of zijn minder goed ter been. De nadruk ligt op begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling. Kenmerkend voor deze woonvorm is de huiselijke uitstraling, waardoor de bewoners en hun ouders zich gemakkelijk thuis voelen.

Doneer nu!

Doel

De financiering (€ 25.000,-) van de rolstoelbus hebben wij met dank aan u en een aantal fondsen (Rabo Wensenfonds, Fonds 1818 en St. de Carolusgulden) kunnen realiseren, daar zijn we jullie erg dankbaar voor. De verwachting is dat de rolstoelbus begin juli 2016 in gebruik kan worden genomen. Zodra daar meer over bekend is dan laten wij dat weten. Wij blijven echter niet stil zitten, want er blijft jaarlijks veel geld nodig voor het onderhoud en beheer van de rolstoelbus. De verwachting is dat we daar jaarlijks circa € 10.000,- voor nodig zullen hebben. Wij blijven dan ook hopen op uw steun. Draagt u ook een steentje bij?

0
Text
0
Text