Donateur worden

Heeft u belangstelling om het initiatief ‘Vrienden van de Natstraat‘ te ondersteunen en wilt u graag op de hoogte blijven? Dan is donateur worden van Stichting Vrienden van de Natstraat iets voor u! Via de website en Facebook houden wij u regelmatig op de hoogte over de voortgang van onze activiteiten.

De giften zullen in eerste instantie gebruikt worden om de aanschaf van de rolstoelbus te kunnen financieren. Daarna steunt u het onderhoud van de rolstoelbus. U kunt het initiatief steunen door een jaarlijkse of een eenmalige gift over te maken.

Word nu ‘Vriend van de Natstraat’ en maak vandaag nog uw bijdrage over op rekening IBAN NL39 RABO 0304 9947 07  t.n.v. Stichting Vrienden van de Natstraat, Rabobank Katwijk Leiden.

Op basis van de doelstellingen van ‘Stichting Vrienden van de Natstraat’ heeft de belastingdienst de Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat incidentele giften aan de Stichting onder voorwaarden aftrekbaar zijn binnen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Wilt u als bedrijf graag een factuur ontvangen voor uw eenmalige gift, stuurt u ons dan een e-mail met uw verzoek naar: vriendenvandenatstraat@gmail.com

Wij willen u namens de bewoners van de Natstraat hartelijk danken voor uw steun.