Voor het beleidsplan en jaarcijfers, klikt u op onderstaande linken:

Beleidsplan Vrienden vd Natstraat 2015-2020

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2023

Wat wil de stichting realiseren

  1. Allereest moeten er een aantal formaliteiten afgehandeld worden. Zo zijn we inmiddels met het bestuur bij de notaris geweest voor de oprichting en de statuten en is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Verder hebben we een bankrekening geopend bij de Rabobank.

  2. Met dit beleidsplan en een aanvullende aanvraag willen we voor de stichting een ANBI status aanvragen bij de belastingdienst, zodat het voor particulieren interessanter wordt om giften aan de stichting te doen of om donateur te worden.

  3. Zodra bovenstaande formaliteiten zijn afgerond willen we met een eerste brief de ouder(s) en verzorger(s) gaan benaderen voor een eerste gift aan de stichting, zodat we verder kunnen gaan met het realiseren van onze doelstelling.

  4. Voor 1 december 2015 willen we een website en een facebookpagina hebben om bekendheid te genereren.

  5. We hebben de ambitie om binnen een jaar (vanaf 1 september 2015) een rolstoelbus te realiseren voor de woningen aan de Van der Natstraat 1 t/m 4.

  6. Vanaf 1 september 2015 zijn we gestart met het benaderen van fondsen, kerken en scholen en het organiseren van acties om geld in te zamelen voor de stichting om ons grote doel ‘de aanschaf van een bus’ te kunnen gaan realiseren.

  7. Voor de betaling van de opstartkosten (notaris, Kamer van Koophandel en bank), hebben we al een eerste toezegging van de familie van Nieuwkoop. Bij de uitvaart van Jan van Nieuwkoop is een collecte gehouden voor één van ‘Jan’s projecten’, hij zou het fantastisch hebben gevonden dat wij voor zijn zoon Niels van Nieuwkoop en medebewoners een rolstoelbus hebben kunnen realiseren. Als Jan van Nieuwkoop er nog was geweest dan had hij zich daar zeker sterk voor gemaakt. Op deze manier heeft hij toch nog zijn aandeel in de bus.

  8. Zodra we een bus hebben aangeschaft willen we net als Stichting Deeltijdzorg in Rijnsburg een vrijstelling voor de wegenbelasting aanvragen, aangezien dat voor een negenpersonenbus bijna onbetaalbaar is en flink op de begroting zal drukken als we dat niet voor elkaar zouden kunnen krijgen. Voorafgaand aan de aanschaf zullen we hierover al met de Belastingdienst in overleg treden.

  9. We zullen ook de verzekeringen goed moeten gaan inventariseren, want bestuurdersaansprakelijkheid en verzekeringen voor de bus zullen heel belangrijk en kostbaar zijn.