25.000

Wie zijn de Vrienden van de Natstraat

Krachten gebundeld

Stichting Vrienden van de Natstraat bestaat uit een groep ouders en familieleden van dertien bijzondere mensen met een beperking die allen woonachtig zijn op de Van der Natstraat. Ouders en personeel besloten in 2015 de krachten te bundelen met als doel de aanschaf van een rolstoelbus, om zo de bewegingsvrijheid van de bewoners te kunnen vergroten.

Organisatievorm

Drie ouders en twee broers van de bewoners hebben zitting genomen in het bestuur van de stichting. Het is bestuur bestaat uit vijf personen: de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Voor een volledig overzicht van het bestuur van de stichting klikt u op contact bovenin de menubalk.

De aanleiding

Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is de behoefte aan een rolstoelbus voor dertien lichamelijk- en/of verstandelijk beperkte bewoners van de van der Natstraat in Rijnsburg.

Het huidige Wmo-taxivervoer belemmert de cliënten in hun vrijheid en voldoet niet aan de wensen van het personeel. Sinds het begin van deze eeuw staat de integratie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hoog opde agenda van de politiek. Dat heeft er toe geleid dat veel bewoners van het instellingsterrein van ’s-Heerenloo (locatie Willem van de Bergh) in Noordwijk moesten verhuizen.

In de Bollenstreek hebben veel cliënten hun plekje gevonden in huizen midden in de woonwijk. Op het instellingsterrein konden cliënten veilig, vertrouwd en vrij bewegen en zaten alle voorzieningen centraal bij elkaar. Als men nu een dagje uit wil of wekelijks op zondag op het instellingsterrein naar de kerk wil moet dit ver van tevoren gepland worden en zelfs dan ontbreekt alle vrijheid, terwijl dit op het instellingsterrein gewoon aanwezig was. Daarnaast is het bijna onmogelijk om spontaan iets te ondernemen, bijvoorbeeld op een zomerse dag als bewoners en begeleiding met z’n allen een ijsje willen eten op het strand.

Familie en vrienden van de bewoners hebben de handen ineengeslagen om een eigen rolstoelbus te gaan realiseren.